Свържи се с администратора на форума

Информация съгласно Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: "Продакс" ЕООД (за уебсайта daewoo-chevrolet.com)
2. Седалище и адрес на управление: България, 4006 гр. Пловдив, ул. „Златорог“ 24
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. Пловдив, ул. „Златорог“ 24
4. Данни за кореспонденция: България, 4006 гр. Пловдив, ул. „Златорог“ 24, Email: webmaster@daevoo-chevrolet.com, тел: +359 32 559009
5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър ЕИК 203504032, ИН ЗДДС 203504032
6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: 02 940 20 46
факс: 02 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 980 25 24
факс: 02 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
(3) Комисия за защита на конкуренцията
България
София 1000, бул. "Витоша" №18
Телефон: 02 935 61 13
Факс: 02 980 73 15
Уеб сайт: www.cpc.bg
(4) Интернет платформа за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК) съгласно Регулация No 524/2013 на ЕС - https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/i ... how&lng=BG

Администратор

Това съобщение ще бъде изпратено като чист текст, не включвайте HTML или BBCode. Обратният адрес на това съобщение ще бъде Вашият емейл адрес.